1685 E CRAFTSMAN B, Salt Lake City, UT, 84124
1685 E CRAFTSMAN B, Salt Lake City, UT, 84124
1685 E CRAFTSMAN B, Salt Lake City, UT, 84124
1685 E CRAFTSMAN B, Salt Lake City, UT, 84124
1685 E CRAFTSMAN B, Salt Lake City, UT, 84124
1685 E CRAFTSMAN B, Salt Lake City, UT, 84124
1685 E CRAFTSMAN B, Salt Lake City, UT, 84124
1685 E CRAFTSMAN B, Salt Lake City, UT, 84124
1685 E CRAFTSMAN B, Salt Lake City, UT, 84124
1685 E CRAFTSMAN B, Salt Lake City, UT, 84124
1685 E CRAFTSMAN B, Salt Lake City, UT, 84124
1685 E CRAFTSMAN B, Salt Lake City, UT, 84124
1685 E CRAFTSMAN B, Salt Lake City, UT, 84124
1685 E CRAFTSMAN B, Salt Lake City, UT, 84124
1685 E CRAFTSMAN B, Salt Lake City, UT, 84124
1685 E CRAFTSMAN B, Salt Lake City, UT, 84124
1685 E CRAFTSMAN B, Salt Lake City, UT, 84124
1685 E CRAFTSMAN B, Salt Lake City, UT, 84124
1685 E CRAFTSMAN B, Salt Lake City, UT, 84124
1685 E CRAFTSMAN B, Salt Lake City, UT, 84124

$415,000

1685 E CRAFTSMAN B, Salt Lake City, UT, 84124

20
Courtesy of: Dynasty Point LLC